Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Predmet  zmluvy: GIS Cintorín - ročný aktualizačný poplatok     

                                                                           

Objednávateľ:       Obec Lomná ,Lomná 22,029 54 

IČO:                          00314633

 

Dodávateľ:               TOPSET Solutions s.r.o         

sídlo spoločnosti:    Hollého 2366/25B,900 31 STUPAVA                               

IČO:                            46919805

DIČ:                            2023645162

Cena  :                       114,00 €    

                                                         

 

Dátum účinnosti:   15.02.2023

Platnosť do:             doba neurčitá          

Uzatvorená dňa:    14.02.2023

Zverejnene dňa:    14.02.2023     

 

 

Pozrieť dokument PDF