Obecný úrad
Lomná 22
029 54 Krušetnica
tel.:043 / 557 22 12
fax: 043 / 557 23 84
 
 

 

Administratívne pracovníčky
Mgr. Marta Glejtková   email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

p.Žibeková – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
   Úradné hodiny:
 
  Pondelok: 7.00 - 15.30
  Utorok:     7.00 - 15.30
  Streda:     7.00 - 15.30
  Štvrtok:   Nestránkovy deň
  Piatok:     7.00 - 13.30
   Sobota - Nedeľa
        voľno
 

Starosta obce:

Starosta je  predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce jeho funkcia je verejná a funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.      

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak  zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Je štatutárnym orgánom  obce  a môže  rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.

Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

 
 
 
Starosta obce: 
 
           tel.: 0915740216

Starosta obce – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.