ERB LOMNEJ TVORÍ:

v modrom štíte zo striebornej polámanej skaly  vyrastajúce tri strieborné kvety lomikameňa zo zlatými stonkami a listami.

Zobrazenie štylizovaného kvetu lomikameňa v kompozícii blízkej historickej pečati dodáva erbu Lomnej zvláštny vnútorný obsah a hlbšiu symboliku. Ide o kvet LOMKAMEŇ, resp. LOMIKAMEŇ,

lat. saxifragum (z latinského SAXUM-skala a FRANGERE-lámať), ktorej pomenovanie podľa jedných vychádza z toho, že sa používa ako liečivá bylina proti kameňovým ochoreniam, podľa druhých podľa toho, že niektoré druhy najradšej žijú na skalách, ktoré svojimi koreňmi rozrušujú a dokážu v nich zapustiť korene.

Práve táto myšlienka dáva hlbší zmysel lomnianskemu erbu, ktorý pozoruhodne vyjadruje myšlienku o húževnatosti obyvateľov Lomnej a ich schopnosti žiť v tvrdých prírodných oravských podmienkach tak ako spomenutý kvietok v skale. Svojou poetikou sa erbu Lomnej iste radí k veľmi pozoruhodným mestským a obecným erbom na Slovensku.

 

Obecné symboly sú:

 - erb obce Lomná :

 

V modrom štíte zo strieborných polámaných skál spomedzi dvoch zlatých listov na zlatej rozkonárujúcej sa stonke vyrastajúce tri strieborné päťlupeňovézlatostredé kvety lomikameňa.

 

 - vlajka obce Lomná

Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/7), modrej (1/7), žltej (1/7), modrej(1/7) a bielej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi.

 - pečať obce Lomná

Pečať Lomnej je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LOMNÁ.