Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Predmet zmluvy: spracovanie podkladov pre žiadosť o dotáciu

Objednávateľ: Obec Lomná ,Lomná 22,029 54
IČO: 00314633
Dodávateľ: Bc.Martina Jurčáková
sídlo spoločnosti: Oravské Veselé,Hlavná č.846, 029 62
IČO: -
DIČ: -
Cena : 165,00 €

Dátum účinnosti: 09.03.2023
Platnosť do: 10.03.2023
Uzatvorená dňa: 22.02.2023
Zverejnene dňa: 08.03.2023

Pozrieť dokument PDF