Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Predmet  zmluvy:    sponzorský príspevok – nákupná poukážka      

                                       

                                    

Objednávateľ:         Obec Lomná ,Lomná 22,029 54 

IČO:                            00314633

 

Dodávateľ:               COOP Jednota         

sídlo spoločnosti:    Hviezdoslavova 1/11 , 029 01 Námestovo                                

IČO:                            2020426441

DIČ:                            

Cena  :                       250,00 €    

                                                         

 

Dátum účinnosti:    23.02.2023

Platnosť do:             31.12.2023          

Uzatvorená dňa:     22.02.2023

Zverejnene dňa:      22.2.2023     

 

 

Pozrieť dokument PDF