Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Predmet  zmluvy: softvérový produkt a servisná podpora    

                                       

                                    

Objednávateľ:       Obec Lomná ,Lomná 22,029 54 

IČO:                          00314633

 

Dodávateľ:               INISOFT s.r.o        

sídlo spoločnosti:    Kapitulská 8 , 974 01 Banská Bystrica                              

IČO:                            45234469

DIČ:                            2022915598

Cena  :                       333,60.- eur + ročný servisný poplatok 110,40.- eur    

                                                         

 

Dátum účinnosti:   11.02.2023

Platnosť do:             doba neurčitá          

Uzatvorená dňa:    03.02.2023

Zverejnene dňa:    10.02.2023     

 

 

Pozrieť dokument PDF  časť 2