Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Predmet zmluvy: zber a odvoz VOK

Objednávateľ: Obec Lomná ,Lomná 22,029 54
IČO: 00314633
Dodávateľ: Marián Murín
sídlo spoločnosti: Hviezdoslavova 52/10 , 029 10 Námestovo
IČO: 43 516 645
DIČ:
Cena : 1,50 € + DPH/1 km ,
+ manipulačný poplatok za 1 ks VOK- 17,00 € +DPH

Dátum účinnosti: 18.03.2023
Platnosť do: 31.12.2023
Uzatvorená dňa: 17.03.2023
Zverejnene dňa: 17.03.2023

Pozrieť dokument PDF