Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Predmet  zmluvy: poskytovanie elektronickej komunikácie O2       

                                       

                                    

Objednávateľ:       Obec Lomná ,Lomná 22,029 54 

IČO:                          00314633

 

Dodávateľ:                O2 Slovakia , s.r.o      

sídlo spoločnosti:    Aupark Tower Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5                            

IČO:                             

DIČ:                             

Cena s DPH:                -

                                                         

 

Dátum účinnosti:    12.01.2023

Platnosť do:             -         

Uzatvorená dňa:     12.12.2022

Zverejnene dňa:      11.01.2023     

 

 

Pozrieť dokument PDF