Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Predmet  zmluvy:   nájom bytu            

                                       

                                    

Objednávateľ:         Tomulcová Lenka , Lomná 23

IČO:                            

 

Dodávateľ:               Obec Lomná            

sídlo spoločnosti:   Lomná 22                                     

IČO:                           00314633

DIČ:                            2020571685

Cena  :                       63,80 .-€ /mesiac

                                         

                                                         

 

Dátum účinnosti:    21.03.2023

Platnosť do:             14.03.2026           

Uzatvorená dňa:     15.03.2023

Zverejnene dňa:      20.03.2023     

 

 

Pozrieť dokument PDF