Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Predmet  zmluvy:    Mobilné zariadenie        

                                       

                                    

Objednávateľ:         Obec Lomná ,Lomná 22,029 54 

IČO:                            00314633

 

Dodávateľ:               O2 Slovakia ,s.r.o Bratislava         

sídlo spoločnosti:    Einsteinova 24                                  

IČO:                            47259116

DIČ:                             

Cena  :                      10,50€/mesačne /24 mesiacov     

                                                         

 

Dátum účinnosti:    14.03.2023

Platnosť do:             23.04.2025           

Uzatvorená dňa:     10.03.2023

Zverejnene dňa:      13.03.2023     

 

 

Pozrieť dokument PDF