Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Predmet  zmluvy: Registrácia a správa domény  

                                       

                                    

Objednávateľ:       Obec Lomná ,Lomná 22,029 54 

IČO:                          00314633

 

Dodávateľ:              Galileo Corporation s.r.o        

sídlo spoločnosti:   Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda                             

IČO:                            47192941

DIČ:                            2023788745

Cena  :                       jednorázovo 24,. eur + DPH

                                   Mesačný poplatok 2,- eur + DPH  

                                                         

 

Dátum účinnosti:   02.02.2023

Platnosť do:             -         

Uzatvorená dňa:    31.01.2023

Zverejnene dňa:    01.02.2023     

 

 

Pozrieť dokument PDF