Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Predmet zmluvy: dotácia

Objednávateľ: Obec Lomná ,Lomná 22,029 54
IČO: 00314633
Dodávateľ: TJ Diamond,
sídlo spoločnosti: Lomná 22,029 54
IČO: 52395120
DIČ:
Cena : 5 000,00 €

Dátum účinnosti: 14.03.2023
Platnosť do: 21.12.2023
Uzatvorená dňa: 13.03.2023
Zverejnene dňa: 13.03.2023

Pozrieť dokument PDF