Predmet  zmluvy: Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO     

                                    

Objednávateľ:         Obec Lomná ,Lomná 22, 029 54  

IČO:                            00314633

 

Dodávateľ:               DPO SR    

sídlo spoločnosti:   Kutuzovova 17, Bratislava                      

IČO:                           00177474                 

DIČ:                           2020878992

Cena s DPH:             3.000,00 EUR    

                                                         

 

Dátum účinnosti:   11.05.2022

Platnosť do:            20.08.2022         

Uzatvorená dňa:    09.5.2022

Zverejnene dňa:     10.5.2022      

 

 

Pozrieť dokument PDF