Predmet  zmluvy: zmluvna cena    

                                    

Objednávateľ:         Obec Lomná ,Lomná 22, 029 54  

IČO:                            00314633

 

Dodávateľ:              Peter Bolek – EKORAY   

sídlo spoločnosti:   Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo                      

IČO:                           10846671                   

DIČ:                           

Cena s DPH:             30.- €/bez DPH /1 tonu   

                                                         

 

Dátum účinnosti:   01.05.2022

Platnosť do:            -        

Uzatvorená dňa:    28.4.2022

Zverejnene dňa:     28.4.2022      

 

 

Pozrieť dokument PDF