Vážení klienti,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z technických dôvodov bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Námestovo – pracovisko Zákamenné
v piatok 18.11.2022

fungovať v obmedzenom režime.
V prevádzke bude iba podateľňa
v budove úradu Námestovo na adrese
Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo na osobné podanie písomností

v čase od 08:00 do 10:00.