Obec Lomná realizuje projekt s názvom "Kultúrno osvetové centrum Lomná - zníženie energetickej náročnosti", počas ktorého prejde budova kultúrneho domu kompletnou rekonštrukciou, čím sa zníži jej energetická náročnosť a predĺži životnosť. Predmetný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.