Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Mária Žibeková
zverejnené 7.11.2014
Mária Žibeková
zverejnené 7.11.2014
Anna Zeleňáková
zverejnené 7.11.2014
Jozef Troják
zverejnené 7.11.2014
Petronela Paľovčíková
zverejnené 7.11.2014
Mária Ondrisková
zverejnené 7.11.2014
Mária Ondrisková
zverejnené 7.11.2014
Júlia Olexová
zverejnené 7.11.2014
Anna Krupčíková
zverejnené 7.11.2014
Ján Grajciar
zverejnené 7.11.2014
Mária Bodoríková
zverejnené 7.11.2014
Monika Balcerčíkova
zverejnené 7.11.2014
Júlia Olexová
zverejnené 4.11.2014
Mária Greňová
zverejnené 4.11.2014
Zdena Hládeková
zverejnené 28.10.2014
Stanislav Ondrisek
zverejnené 28.10.2014
Petronela Mišíčáková
zverejnené 28.10.2014
MáriaTurbéková
zverejnené 28.10.2014
Mária Greňová
zverejnené 28.10.2014
Mgr.Anna Trajová
zverejnené 28.10.2014
Jozef Balek
zverejnené 28.10.2014
Ivan Žibek
zverejnené 28.10.2014
Helena Šutaríková
zverejnené 28.10.2014
Helena Majcherová
zverejnené 28.10.2014
Jozef Kudla hrob č.2   hrob č.1
zverejnené 28.10.2014
Anna Hladeková
zverejnené 28.10.2014
Marta Žibeková
zverejnené 28.10.2014
Ján Paľovčík
zverejnené 28.10.2014
Jozef Balek
zverejnené 23.10.2014
Ján Hládek
zverejnené 23.10.2014
Jozef Ondrisek
zverejnené 23.10.2014
Margita Jurigová
zverejnené 23.10.2014
Mária Žilincová
zverejnené 23.10.2014
Jarmila Majcherová
zverejnené  23.10.2014
Margita Jurigová
zverejnené 23.10.2014
Ján Ondrisek
zver.14.10.2014
Ján Ondrisek
zver.14.10.2014
Anna Jurincova
zver.14.10.2014
Anna Jurincova
zver.14.10.2014
Anna Jurincova
zver.14.10.2014
Margita Gruchaľáková
zverejnené 13.10.2014
Ján Hládek
zver.13.10.2014
Anná Gruchalová
Ľudmila Jurtigová
zver. 13.10.2014
Ľudmila Jurtigová
zver. 13.10.2014
zverejnené 9.10.2014
Emília Gruchalová
zverejnené 9.10.2014
Emília Gruchalová
zverejnené 9.10.2014
Mária Olešňaniková
zverejnene 9.10.2014
Mária Olešňaniková
zverejnene 9.10.2014
Anna Krupčíková
zverejnené 8.10.2014
Anna Paľovčíková hrob č.8, č.41, č.39
zverejnené 06.10.2014
Anna Jurincová hrob č.53
zverejnené 06.10.2014
Anton Troják hrob č.51, hrob č.43
zverejnené 06.10.2014
Emilia Vranová hrob č.49
zverejnené 06.10.2014
Justína Grajciarová hrob č.81
zverejnené 06.10.2014
Jozef Jurinec hrob č.19
zverejnené 06.10.2014
Jozef Ondrišek hrob č.91
zverejnené 06.10.2014
Mária Beťáková hrob č.82
zverejnené 06.10.2014
Terézia Plavá hrob č.18
zverejnené 06.10.2014