Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dátum Názov   Cena
19.5.2023 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Ľubomír Ludvik WINDOORS  
19.5.2023 Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania NATUR-PACK  
02.05.2023    Zmluva č.3230620 DPO SR     3 000.- €   
28.4.2023 Zmluva o dielo 01/2023 Omegalfa s.r.o  
27.04.2023 Dodatok č. 1 k dohode 2321054209 UPSVaR  
18.04.2023    Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  SIEA                
04.04.2023  Poistná zmluva Komunálna poisťovňa   Bratislava 10. -€  
04.04.2023    Dohoda č.23/21/054/209 UPSVaR Námestovo   102,66 -€  
20.03.2023    Zmluva č.1/2023 o nájme sociálneho bytu č. 192/5A :         Tomulcová Lenka 63,80 .-€ /mesiac
17.03.2023 Zmluva o vývoze odpadu č.05/2023 Marián Murín 1,50 € + DPH/1 km
17.03.2023 Zmluva o vývoze odpadu č.04/2023 Marián Murín 300,00 € + DPH
13.3.2023 Zmluva č.D1/2023 TJ Diamond, 5 000,00 €
13.03.2023   Kúpna zmluva O2 Slovakia 10,50€/mesačne /24 mesiacov     
8.3.2023 Zmluva o spracovaní podkladov Bc.Martina Jurčáková 165,00 €
 22.2.2023      Sponzorská zmluva COOP Jednota           250,00 €     
14.2.2023 Dodatok č. 1 k zmluve tz.2018-12-07vs2 TOPSET Solutions s.r.o 126,00 eur 
14.02.2023 Zmluva o dodávke softvéru –ODPADY TOPSET Solutions s.r.o 114,00 eur
10.02.2023 Zmluva o dodávke softvéru – ODPADY INISOFT s.r.o        333,60.- eur
01.02.2023 Zmluva o prevádzke webového sídla Galileo Corporation s.r.o Mesačný poplatok 32,- eur + DPH
01.02.2023 Zmluva o poskytovanie produktu Galileo Corporation s.r.o 24 EUR jednorázovo + mes 2 EUR
01.02.2023 Zmluva o vytvorení webových stránok Galileo Corporation s.r.o 1 444.-EUR+DPH
 11.01.2023   Zmluva o poskytovaní služieb   O2 Slovakia , s.r.o         
05.01.2023 Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    SPP