Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

 

Dátum Názov   Cena
1.12.2022 Dohoda č.22/21/010/21 UPSVaR      
13.10.2022   Dohoda č.(01/07/2022) Lesy SR š.p. Banská Bystrica      1,00.- €  za m3 odvezeného dreva  
06.10.2022  Sponzorská zmluva COOP Jednota     80.- €  
28.09.2022   Zmluva o odvádzaní odpadových vôd Juriga Lukáš     
06.09.2022   Dohoda o dodávke stravy Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ    3,20 €    
26.8.2022    Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-385-089/2022 SR- MV SR       14 320,94 - eur   
04.08.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č.13/2022/OE/O/1.20 ŽSK 1 500.- eur
3.406,14 EUR     Dohoda č.22/21/054/84  UPSVaR     3.406,14 EUR    
10.5.2022    Dotácia z prostriedkov DPO SR DPO SR     3.000,00 EUR    
28.4.2022    Dodatok k zmluve o odbere odpadu Peter Bolek – EKORAY    30.- €/bez DPH /1 tonu   
21.2.2022 Sponzorská zmluva COOP Jednota         70.- €  
24.1.2022  Dodatok č 2. Stanislav Žibek  8.052,57 bez DPH
 11.01.2022  Návrh poistnej zmluvy Kooperatíva  poisťovňa    578,39 €
 07.01.2022  Zmluva o vývoze odpadu č.05/2022 Marián Murín ,Hviezdoslavova 52/10    1,25 €+DPH  / za 1 kilometer + manipulačný poplatok 1 ks VOK -15.- €+DPH
 07.01.2022  Zmluva o vývoze odpadu č.04/2022 Marián Murín ,Hviezdoslavova 52/10    218,70,50 €+DPH  / za vývoz