Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

 

30.12.2020 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01/05/2020 zo dňa 07.07.2020 111.393,43 eur

Stanislav Žibek-stavebná firma

30.12.2020 Dohoda č.20 /21/010/55  

UPSVaR Námestovo

17.12.2020 Zmluva o výpožičke -

SR ŠÚ SR

15.12.2020 Zmluva o dielo 34 044,04 Eur

Západoslovenskí elektrikári s.r.o

10.12.2020 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov 66,00 €/t Technické služby mesta Námestovo
10.12.2020 Dohoda č.1 k zmluve o povinnom výkupe elektriny - Slovenský plynárenský priemysel
30.11.2020 Dohoda č.20/21/54X/32  8 947,20 € / 6 mesiacov UPSVaR
25.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 30 €/10 rokov  Ing.Vladimír Ľuba      
23.11.2020 Dodatok k rámcovej zmluve 300 eur pohotovosť/mesiac  Stanislav Žibek    
20.11.2020 Zmluva o dielo  - Údržba miestnej komunikácie - Lány    
11.11.2020    Rámcová zmluva  300 eur pohotovosť/deň .   Stanislav Žibek
30.10.2020 Zmluva –úrazové poistenie 13 €     Komunálna poisťovňa
29.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č.07/2020  20€/ 10 rokov   Ján Ulík ,Lomná č. 203  
26.10.2020       Dohoda číslo 20/21/054/217 57,54 €/ mesačne      UPSVaR
08.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 18.408 .- eur MF SR
13.10.2020   Nájomná zmluva č. 02/2020 SB  51,03/ 1 mesiac   Zeleňáková Kristína, Lomná 110  
13.10.2020   Nájomná zmluva č. 01/2020 B   74,81/ 1 mesiac Vigoda Peter a Vigodová Veronika
05.10.2020 Zmluva o aktualizácii programov 114 .- € Topset Solutions s.r.o   
29.9.2020 Kúpna zmluva   Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krušetnica
08. 09.2020 Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce   Okresný súd Námestovo  
31.08.2020 Dohoda o dodávke stravy 3,20 €/obed  
20. 08.2020  Zmluva o balíkovom účte   Slovenská sporiteľňa
20. 08.2020  Zmluva o elektronickej službe Business24   Slovenská sporiteľňa
11. 08.2020  Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra 1.008,00 €  Topset Solutions s.r.o
 07.08.2020 Kúpna zmluva parc.č.1104/1  1.360 € Anton Žibek
07.08.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č.06/2020  10 EUR /10 rokov     Obec Lomná  
07.07.2020 Zmluva o dielo č.01/05/2020 105.738,08 EUR Stanislav Žibek –stavebná firma
30.6.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 111/2 5€  Suržinová Anna
17.6.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-774356221788 19,99 €/mesačne Slovak telekom , a.s
17..6.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-774354841275 19.99€/mesačne Slovak telekom , a.s      
15.5.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 9/3 20€ Pacoň Peter
25.05.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 10€  Beťáková Oľga
25.05.2020 Zmluva o poskytovaní technickej služby -   EVAS- Pavol Líška  
22.4.2020 Detské ihrisko – Lomná 6.960.- €    Veríme v Zábavu, s.r.o     
17.04.2020 Zmluva audit 1.700 € Ing.Emília Franeková
02,04,2020 Dohoda o poskytnutie finančného príspevku 57,54 €/ UoZ      cUPSVaR    UPSVaR
31.3.2020 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov 66 €/ t   Technické služby mesta Námestovo   
 31.03.2020   Poistná zmluva -Úrazové poistenie 13  € Komunálna poisťovňa
30.03.2020 Zmluva Dsidata - Dsidata -- Námestovo
30.03.2020  Zmluva 3000 € DPO SR
26.2.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 7/3 20€ Trojáková Magda
26.02.2020  Zmluva o nájme hrobového miesta 104/1 10€ Hutirová Anna
21.02.2020 Dodatok č. 1 - SAŽP
19.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov 64 €/t Technické služby mesta Námestovo
23.01.2020 Zmluva o doplatku - OKTE, a.s
10.01.2020 Zmluva o vývoze odpadu 182,57 EUR+DPH za vývoz  
10.01.2020 Zmluva o vývoze odpadu VOK -  Marián Murín