Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

  

 Zverejnené   Názov                                                                           Cena              Dodávateľ           
3.1.2020   Zmluva o povinnom výkupe elektriny  SPP
20.12.2019 Dodatok ku kúpnej zmluve V-3245/2019-Ch 3 680 € Krupčik Jozef Mgr.
16.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č.100/1 20 Greňo Serafín     
10.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č.96/2 20€ Slávka Hladeková
29.11.2019 Dodatok č.3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/6833 0 SIEA Bratislava
15.11.2019 Kúpna zmluva - Technológia kuchyne v KOC Lomná 10.788 .- € Gastro Vrábeľ  s.r.o Dolný Kubín  
14.11.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č.102/2 10 Florková Anna   
14.11.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č.99/2 10 Florková Anna    
24.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č.4/3 10 Jurigová Jana     
24.10.2019 Kúpna zmluva - kúpa pozemku 3680.-- €   Krupčík Jozef ,Valča 236     
08.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č.54/2 20€ Anna Zeleňáková     
08.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č.2/3 10€ Mária Jurincová      
02.10.2019 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 24.6.2019 72.- €   Greňo Ondrej,Lomná 91
27.09.2019 Kúpna zmluva, prevod nehnuteľností 1195 €   Predávajúci uvedení v KZ   
23.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 81/1 20€ Anna Brachňáková
17.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 69/1 30 € Emília Čapušková Drahovce
13.09.2019 Zmluva o nájme sociálneho bytu 1/2019 74,81 €  /mesiac Buckulčíková Terézia Lomná 
12.09.2019 Zmluva o dielo 221/19/038  24 031,74 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš   
05.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 109/2 10€ Balún Stanislav Lomná 192/4A
05.09.2019 Zmluva o nájme bytu 51,03 € /mesiac Koleňová Mária, lomná 192/10B
04.09.2019 Dohoda o dodávke stravy   Školská jedáleň Lomná ,ZŠ s MŠ 
28.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 43/2 20€ Turbék Dušan   Lomná 179  
28.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 67/2 20€ Turbék Vladimír   Lomná 119  
26.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 13/1 20€ Vaňovský Pavol    ,Lomná 82
16.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 104/1 10€ Karol Bodorík   Lomna114
12.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 97/1  20€ Jozef Hladek  ,Lomná 144
12.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 3/1 20€ Karol Juriga ,Lomná 222
09.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 84/2 20€ Jurigová Mária  Lomná 128
09.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 83/2 20€ Jurigová Mária  Lomná 128
09.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 30/2 20€ Jurigová Mária  Lomná 128
 06.08.2019  Zmluva o nájme hrobového miesta 98/1 20€  Lomna 130
 06.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 107/1  20€  Lomná 70
 06.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 110/2 20€ Lomná 19   
06.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 74/1 20€ Lomná 19     
31.7.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 108/1 20€ Lomná 173
31.07.2019 Dohoda 25.000 € Banská Bystrica . Nám. SNP 8          
24.07.2019 Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia grantu v rámci projektu ,,Program podpory lokálnych komunít“ 6 000€ Bajkalská 25,827 18 Bratislava         
24.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 1 000€ Komenského 2622/48 011 09 Žilina 
12.07.2019 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.07/2018 16 000 €    DORSS s.r.o    
12.07.2019 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z.KŽP-PO4-SC431-2017-19/G833 0€ Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava   
11.07.2019 Zmluva o nájme bytu 74,81€  € Ľuba Dušan , Tatiana Žibeková  
25.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č.71/1 20€  Brachňák Tomáš ,Lomná 111
24.06.2019 Kúpna zmluva 72€ Ondrej Greňo , Lomná č.91
10.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č.106 20€  Mária Jurincová
20.05.2019 Dodatok č.2 k zmluve 072ZA130076 0 €   PPA Bratislava 
09.05.2019 Zmluva – audítorské služby 840 €   Ing.Emília ,Franeková,Horná Lehota
09.05.2019 Zmluva – audítorské služby 1 200 €   Ing.Emília ,Franeková Horná Lehota 
29.4.2019 Dohoda 19/21/50J/15 5 052,51 €   UPSVAR Námestovo
10.04.2019  Zmluva č. 39 028 3 000 €   DPO SR Bratislava 
20.03.2019  Dohoda 19/21/50J/11 10 105,02 €   UPSVAR Námestovo
13.02.2019 Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce 0€   Vavrečka 467, 029 01 Vavrečka 
10.03.2019 Zmluva o poskytnutí podpory 15 677,94 € Slovenská agentúra ŽP Banská Byst.
04.03.2019 Doplnok k dohode o zneškodnení odpadov 10 2019 58,30 €/t    Technické služby Námestovo 
21.02.2019  Dodatok č.1 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/G833 0 €   MŽP SR Bratislava 
21.02.2019  Zmluva o reklame 240€   Profesionálny register , Bratislava 
15.02.2019 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov 4409,81 € bez DPH    NATUR-PACK a.s. Ružová dolina 6 Bratislava 
13.02.2019 Darovacia zmluva 100 €   COOP Jednota Námestovo 
29.01.2019 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny Neuvedená   SD, a.s. Pri Rajčianke, Žilina 
03.01.2019  Zmluva o vývoze odpadu 5/2019 1,20 €+DPH   Marián Murín, Námestovo  
03.01.2019  Zmluva o vývoze odpadu 4/2019 182,57 €+DPH   Marián Murín, Námestovo