Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

 
2015
 
Zmluva o nájme hrobového miesta č.1 M. Ľubová 15.1.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2 M. Ľubová 15.1.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.3 M. Ľubová 15.1.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.4 A Jurigová 19.1.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.5 M. Drábiková 15.1.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.6  A. Gruchaľáková 26.1.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.7  A. Gruchaľáková 26.1.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.8 M.Baleková 25.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.9 S.Majcher 11.2.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.10 J.Troják 26.3.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.011 J.Majcher 4.5.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.11 M.Pepuchová 24.8.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.12 F.Juričák 19.10.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.13 M.Truchlá 4.11.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.14 M.Truchlá 4.11.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.15 M.Truchlá 4.11.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.16 H. Líšková 4.11.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.17 H.Líšková 4.11.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.18 D.Brisuda 20.11.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č.19 D.Brisuda 20.11.2015
 
 
 
2016
 
Zmluva o nájme hrobového miesta č.1 A. Varešáková 4.2.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2 M. Ľubová 4.2.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.3 M.Ľubová 4.2.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.4 M.Ľubová23.5.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.5 Mgr. E.Verníčková  8.8.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.6 A.Gruchalová 12.8.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.7 Mgr. E.Verníčková  8.8.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.8 Mgr. E.Verníčková  8.8.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.9 J. Krupčik 8.8.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.10 J. Ľuba 8.8.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.11 J. Straka12.8.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.12 A.Baleková 8.9.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.13  J.Juriga 8.9.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.14 M. Majchráková 8.9.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.15 M. Majchráková 8.9.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.16 M. Majchráková 8.9.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.17 J. Majcher 8.9.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.18 J. Ľuba 8.9.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.19 J.Žibek 8.9.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20 R.Kresťan 16.9.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.21 J.Ľuba 16.9.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.22 A.Hutirová 19.9.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.23 J. Franek 27-10.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.24 A.Slivčaková 27.10.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.25  A.Slivčáková 27.10.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.26 A.Slivčáková 27.10.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č.27 J.Florek 7.11.2016