Elektr. služby ESMAO

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

Videoarchív

ZŠ s MŠ Lomná

Úradné hodiny obce

 Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:   7.30 - 15.30
Streda:   7.30 - 15.30
Štvrtok:  7.30 - 15.30
Piatok:   7.30 - 15.30
Sobota - Nedeľa
voľno

Rok 2017:

                  : Kultúrno - osvetové centrum Lomná - zníženie energetickej náročnosti.                                        ä                                        Dátum zverejnenia   
Úprava- predľženie lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otvárenie ponúk Ostatné PDF 26.5.2017
Súťažné_podklady  PDF  2.5.2017
Návrh zmluvy o dielo DOC 2.5.2017
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk DOC 2.5.2017
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT (JED) DOC 2.5.2017
Príloha č.17_Energetický Audit budovy kultúrno-osvetového centra PDF 2.5.2017
Príloha č.16_Energetické posúdenie objektu PDF 2.5.2017
Príloha č.15_Výkaz výmer ústredné kúrenie a solárne panely XLS 2.5.2017
Príloha č.15_Výkaz výmer ústredné kúrenie a solárne panely PDF  2.5.2017
Príloha č.14_Výkaz výmer stavebné úpravy PDF 2.5.2017
Príloha č.13_Rez - nový stav PDF 2.5.2017
Príloha č.12_Pohľady - nový stav PDF 2.5.2017
Príloha č.11_Pôdorys poschodia - nový stav PDF 2.5.2017
Príloha č.10_Pôdorys prízemia - nový stav PDF 2.5.2017
Príloha č.9_Pôdorys suterénu - nový stav PDF 2.5.2017
Príloha č.8_Pohľady - starý stav PDF 2.5.2017
Príloha č.7_Rez - starý stav PDF 2.5.2017
Príloha č.6_Pôdorys poschodia - starý stav PDF 2.5.2017
Príloha č.5_Pôdorys prízemia - starý stav PDF 2.5.2017
Príloha č.4_Pôdorys suterénu - starý stav PDF 2.5.2017
Príloha č.3_Situácia širších vzťahov PDF 2.5.2017
Príloha č.2_Súhrnná technická správa PDF 2.5.2017
Príloha č.1_Sprievodná správa PDF 2.5.2017
 Oznamenie-6071_-_wyp PDF 2.5.2017

Rok 2015:

                                                              Názov                                                                                   Dátum zverejnenia    
Výzva na predkladanie ponúk /  Miestne komunikácie/ 20.05.2015
Zápis o zrušení verejného obstarávania / Miestne komunikácie/ 19.05.2015
Výzva na predkladanie ponúk / Prenájom montážnej plošiny / 11.05.2015
Výzva na predkladanie ponúk / Miestne komunikácie / 11.05.2015

 

Rok 2014 :

Zverejnené 17.01. 2014.

Výzva 1.

Výzva 2.

Rok 2013

Zverejnené 16. 12.2013

Zverejnené 09. 12.2013

Zverejnené 03. 12.2013

Zverejnené 21. 11.2013

Zverejnené 08. 11.2013

       Výmena strešných okien – Lomná

Zverejnené 06. 11.2013

Zverejnené 28. 10.2013

Zverejnené 09. 10.2013

Priblížiť


Kontakt p. farár:
PaedDr. ThDr. Jozef Knapík PhD.
tel.: mobil: 0908 915 568

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica