Hľadať

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Podpora verejnej športovej infraštruktúry 

 

ÚPSVR Námestovo oznamuje, že štát pre najzraniteľnejšie skupiny osôb na
pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu na zmiernenie
inflácie poskytuje jednorazovú dotáciu vo výške 100 Eur pre:

 

1. nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť
rozhodnutím súdu maximálne 150 Eur,
2. plnoletú fyzickú osobu, ktorej z dôvodu nadobudnutia plnoletosti
v období od 30.4.2020 do 31.10.2022 zaniklo zverenie do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
3. plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa do dovŕšenia plnoletosti
vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu
pobytovou formou; a to v období od 30.4.2020 do 31.10.2022 bola
starostlivosť v centre pre deti a rodiny ukončená.
Žiadosti je možné podať na Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestovo do konca roka tj. do 31.12.2022 emailom, poštou alebo osobne.
Bližšie informácie Vám poskytnú na pracoviskách Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Námestovo.
Tel.: +421 043/2445 500| kl: 435 500
Mob.č.: +421 915 837 789

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fotomapa

klikni na obrázok

Priblížiť

 +A A -A

Kominárske služba pre obec

Kontakt p. farár:
Mgr. Jaroslav Majda
tel.:  043/5526116

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica