Hľadať

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Podpora verejnej športovej infraštruktúry 

 

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Lomná oznamuje podielnikom, že Valné zhromaždenie spoločenstva zvolané na 10.10.2021 s miestom konania kultúrny dom v Lomnej sa z dôvodu schválených opatrení COVID Automatu RUŠÍ.

 Prezenčná forma valného zhromaždenia dňa10.10. 2021 SA NEUSKUTOČNÍ.

 Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva sa uskutoční korešpondenčnou formou.

 O termíne korešpondenčného Valného zhromaždenia budete včas informovaní.

 Zároveň oznamujeme podielnikom , ktorí majú záujem kandidovať do orgánov spoločenstva ( výbor, dozorná rada) aby svoju kandidátku oznámili písomne a  toto  písomné oznámenie  zaslali do 17.10.2021 na adresu Karol Bodorík, Lomná 114,029 54 Lomná.   Po tomto termíne nebudú takéto oznámenia akceptované .

 V Lomnej 28.9.2021

Výbor pozemkového spoločenstva

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fotomapa

klikni na obrázok

Priblížiť

 +A A -A

Kominárske služba pre obec

Kontakt p. farár:
Mgr. Jaroslav Majda
tel.:  043/5526116

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica