Október je mesiacom úcty k starším. Dáva nám príležitosť, aby sme si uctili našich starých rodičov. Obecný úrad  v Lomnej usporiadal dňa 13. 11. 2017 v kultúrnom dome posedenie s dôchodcami.  Žiaci našej školy  spríjemnili  toto podujatie kultúrnym programom. Pripojila sa aj  ľudová skupina z Bobrova.Fotky tu

Fotogaléria

Priblížiť


Kontakt p. farár:
PaedDr. ThDr. Jozef Knapík PhD.
tel.: mobil: 0908 915 568

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica